این روزها زندگی بدون #اینترنت خیلی سخته، پس اگه مودمتون خراب شد می‌تونین خیلی راحت با شماره‌های زیر تماس بگیرین. ۶۰۰ ۹۳۶۶۰۰۰۰۰۰pic.twitter.com/b8MdbO6lAs

این روزها زندگی بدون #اینترنت خیلی سخته، پس اگه مودمتون خراب شد می‌تونین خیلی راحت با شماره‌های زیر تماس بگیرین.
۶۰۰
۹۳۶۶۰۰۰۰۰۰ pic.twitter.com/b8MdbO6lAs