بسته #اینترنت ۳ گیگابایتی ویژه #دهه_فجر رو از 12 تا 22 بهمن، فقط به قیمت ۹هزار تومان بخرین! برای استفاده از این بسته فقط تا پایان 22 بهمن فرصت دارين. اطلاعات بیشتر: http://bit.ly/37NwYLT 

بسته #اینترنت ۳ گیگابایتی ویژه #دهه_فجر رو از 12 تا 22 بهمن، فقط به قیمت ۹هزار تومان بخرین! برای استفاده از این بسته فقط تا پایان 22 بهمن فرصت دارين. اطلاعات بیشتر:
http://bit.ly/37NwYLT