این زمستون اگه خواستین که هیجان و سرعت رو تجربه کنین، لازم نیست حتماً کوهستان رو با سرعت بیاین پایین! کافیه تو جشنواره زمستونی #ایرانسل شرکت کنین و یکی از اون ۵۰ نفری باشین که به مدت یکسال روزانه ۱۰ #گیگابایت #اینترنت برنده میشن http://bit.ly/gigbaroon pic.twitter.com/AjduUq11ZG

این زمستون اگه خواستین که هیجان و سرعت رو تجربه کنین، لازم نیست حتماً کوهستان رو با سرعت بیاین پایین! کافیه تو جشنواره زمستونی #ایرانسل شرکت کنین و یکی از اون ۵۰ نفری باشین که به مدت یکسال
روزانه ۱۰ #گیگابایت #اینترنت برنده میشن
http://bit.ly/gigbaroon pic.twitter.com/AjduUq11ZG