دهه فجر، بهترین زمان برای خرید #اینترنت نسل ۴ثابت ایرانسله، چون روی #بستههای ترکیبی تخفیف داریم!این بستهها شامل مودم،سیمکارت TD-LTE و ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ۹۰روزه هستن.برای خرید از۱۶ تا ۲۳بهمن به فروشگاه اینترنتی #ایرانسل ونمایندگیهای مجاز سر بزنین. http://Shop.irancell.ir pic.twitter.com/4HPnbBTfgh

دهه فجر، بهترین زمان برای خرید #اینترنت نسل ۴ثابت ایرانسله، چون روی #بستههای ترکیبی تخفیف داریم!این بستهها شامل مودم،سیمکارت TD-LTE و ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ۹۰روزه هستن.برای خرید از۱۶ تا ۲۳بهمن به فروشگاه اینترنتی #ایرانسل ونمایندگیهای مجاز سر بزنین. http://Shop.irancell.ir pic.twitter.com/4HPnbBTfgh