سومین نمایشگاه کار ایران با حضور ایرانسل برگزار می‌شود

            سومین نمایشگاه کار ایران، از ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸، با حضور ایرانسل، در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود.