سومین #نمایشگاه_کار ایران با حضور #ایرانسل از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸ روزهای پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه تا شنبه ۱۹ بهمن ماه، در بوستان گفت‌وگوی تهران واقع در خیابان چمران محل نمایشگاه دائمی بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود. http://bit.ly/2UoXirK 

سومین #نمایشگاه_کار ایران با حضور #ایرانسل از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۸ روزهای پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه تا شنبه ۱۹ بهمن ماه، در بوستان گفت‌وگوی تهران واقع در خیابان چمران محل نمایشگاه دائمی بوستان گفت‌وگو برگزار می‌شود.
http://bit.ly/2UoXirK