ایرانسلی‌ها تو سفر‌های زمستونی هم دلشون گرمه و هیچ موقع نگران تموم شدن اعتبار خطشون نمیشن! چون میدونن حتی اگه جایی که به #اینترنت دسترسی ندارن هم اعتبارشون تموم بشه، فقط با شماره‌گیری #۸۱۵* شارژ اضطراری دریافت می کنن.pic.twitter.com/9l53E1H1J6

ایرانسلی‌ها تو سفر‌های زمستونی هم دلشون گرمه و هیچ موقع نگران تموم شدن اعتبار خطشون نمیشن! چون میدونن حتی اگه جایی که به #اینترنت دسترسی ندارن هم اعتبارشون تموم بشه، فقط با شماره‌گیری #۸۱۵* شارژ اضطراری دریافت می کنن. pic.twitter.com/9l53E1H1J6