شماره اون دوست ایرانسلیتون که می‌خواد #سیمکارت اعتباریش رو دائمی کنه، به ۳۱۹۲ پیامک کنین. اگه دوستتون به جمع ایرانسلی‌های دائمی اضافه بشه، شما ۲ گیگابایت #اینترنت، #هدیه ۱ ماهه می‌گیرین!pic.twitter.com/GOFpAPQU2m

شماره اون دوست ایرانسلیتون که می‌خواد #سیمکارت اعتباریش رو دائمی کنه، به ۳۱۹۲ پیامک کنین. اگه دوستتون به جمع ایرانسلی‌های دائمی اضافه بشه، شما ۲ گیگابایت #اینترنت، #هدیه ۱ ماهه می‌گیرین! pic.twitter.com/GOFpAPQU2m