بسته‌های ونتوس، بسته‌هایی جدیده که برای کسانی که بیشتر از سایت‌های داخلی استفاده می‌کنن خیلی به‌صرفه است، چون حجم ترافیک داخلیشون، دوبرابر ترافیک بین‌المللیه! کد دستوری #۳*۵*۵۵۵* و #ایرانسل_من، راه‌های خرید این بسته‌هاست. http://cutt.ly/YrFm26R pic.twitter.com/C6fPnntTp9

بسته‌های ونتوس، بسته‌هایی جدیده که برای کسانی که بیشتر از سایت‌های داخلی استفاده می‌کنن خیلی به‌صرفه است، چون حجم ترافیک داخلیشون، دوبرابر ترافیک بین‌المللیه! کد دستوری #۳*۵*۵۵۵* و #ایرانسل_من، راه‌های خرید این بسته‌هاست.
http://cutt.ly/YrFm26R pic.twitter.com/C6fPnntTp9