عرضه سیم‌کارت‌های TD-LTE ایرانسل بدون نیاز به خرید مودم آغاز شد

            سیم‌کارت‌های مختص مودم‌های اینترنت ثابت TD-LTE ایرانسل که تا پیش از این تنها به همراه مودم‌های اینترنت ثابت ارائه می‌شد، بدون نیاز به خرید مودم TD-LTE عرضه می‌شود.