امکان تعمیر مودم‌های خارج از گارانتی، توسط ایرانسل فراهم شد

            ایرانسل امکان تعمیر مودم‌هایی که دورۀ ضمانت آنها به پایان رسیده است را برای مشترکان خود فراهم کرد.