وقتشه که کنار یه نوشیدنی داغ، خودتون رو به یه گیگ بارون حسابی دعوت کنین! تا آخر اسفند، زمان دارین که تو جشنواره زمستونی شرکت کنین و یکی از اون ۵۰ نفری باشین که به مدت یکسال روزانه ۱۰ #گیگابایت #اینترنت برنده میشن! http://bit.ly/gigbaroon pic.twitter.com/2mF1vV5q4e

وقتشه که کنار یه نوشیدنی داغ، خودتون رو به یه گیگ بارون حسابی دعوت کنین!
تا آخر اسفند، زمان دارین که تو جشنواره زمستونی شرکت کنین و یکی از اون ۵۰ نفری باشین که به مدت یکسال روزانه ۱۰ #گیگابایت #اینترنت برنده میشن!
http://bit.ly/gigbaroon pic.twitter.com/2mF1vV5q4e