اگه هوادار استقلالی و منتظری تا بازی با ذوب آهن رو تماشا کنی، خوبه بدونی که بازی رو به صورت زنده از شبکه اختصاصی #استقلال تو #لنز می‌تونی ببینی. برای حمایت از تیم محبوبت، ۴۴ رو به ۳۰۳۰ ارسال کن. هزینه عضویت روزانه ۵۰۰ تومان.pic.twitter.com/TvFk5ieQnR

اگه هوادار استقلالی و منتظری تا بازی با ذوب آهن رو تماشا کنی، خوبه بدونی که بازی رو به صورت زنده از شبکه اختصاصی #استقلال تو #لنز می‌تونی ببینی. برای حمایت از تیم محبوبت، ۴۴ رو به ۳۰۳۰ ارسال کن. هزینه عضویت روزانه ۵۰۰ تومان. pic.twitter.com/TvFk5ieQnR