مقابله با #ویروس_کرونا: تو خونه بمونین و خرید‌ رو آنلاین و کار اداری رو اینترنتی انجام بدین. با هرچی در ارتباطین، گوشیتونم باهاش در ارتباطه، به فکر بهداشت اونم باشین! اول دستها، بعد گوشی و دوباره دستاتون رو ضدعفونی کنین و با خیال راحت‌تری از دوست همیشگیتون ‌استفاده کنین.pic.twitter.com/5fRBez7TQX

مقابله با #ویروس_کرونا: تو خونه بمونین و خرید‌ رو آنلاین و کار اداری رو اینترنتی انجام بدین. با هرچی در ارتباطین، گوشیتونم باهاش در ارتباطه، به فکر بهداشت اونم باشین! اول دستها، بعد گوشی و دوباره دستاتون رو ضدعفونی کنین و با خیال راحت‌تری از دوست همیشگیتون ‌استفاده کنین. pic.twitter.com/5fRBez7TQX