هوادارهای #پرسپولیس نتیجه بازی با سپاهان رو چی پیش‌بینی می‌کنین؟ اگه می‌خواین یه حمایت تمام‌قد از تیم محبوبتون انجام بدین، کافیه با ارسال ۶۶ به ۳۰۳۰ عضو سامانه #هواداری پرسپولیس بشین.هزینه عضویت روزانه ۵۰۰ تومان.pic.twitter.com/AVu0C5ZpA7

هوادارهای #پرسپولیس نتیجه بازی با سپاهان رو چی پیش‌بینی می‌کنین؟ اگه می‌خواین یه حمایت تمام‌قد از تیم محبوبتون انجام بدین، کافیه با ارسال ۶۶ به ۳۰۳۰ عضو سامانه #هواداری پرسپولیس بشین.هزینه عضویت روزانه ۵۰۰ تومان. pic.twitter.com/AVu0C5ZpA7