بیاین امشب که #لیلة_الرغائب یا #شب_آرزوهاست، همه با هم برای هموطنان عزیزمون از ته قلب، سلامتی آرزو کنیم و از خدا بخوایم که بیماران هرچه زودتر، شفا پیدا کنن.pic.twitter.com/zPX95QDBnW

بیاین امشب که #لیلة_الرغائب یا #شب_آرزوهاست، همه با هم برای هموطنان عزیزمون از ته قلب، سلامتی آرزو کنیم و از خدا بخوایم که بیماران هرچه زودتر، شفا پیدا کنن. pic.twitter.com/zPX95QDBnW