دانشجو‌های عزیز، حالا که قراره تو خونه بمونین، بزودی براتون ٦٦٪ تخفيف اينترنت روی تعرفه بين الملل در نظر گرفتيم تا از درس‌ها عقب نمونین اطلاعات بیشتر: https://cutt.ly/2r5erIu 

دانشجو‌های عزیز، حالا که قراره تو خونه بمونین، بزودی براتون ٦٦٪ تخفيف اينترنت روی تعرفه بين الملل در نظر گرفتيم تا از درس‌ها عقب نمونین
اطلاعات بیشتر: https://cutt.ly/2r5erIu