کسانی که در استارتاپی در حوزه‌ #آموزش از راه دور فعالیت می‌کنن، اگر مایل باشن تا ما در بسترهای اطلاع‌رسانیمون کسب‌وکارشون رو معرفی و تبلیغ کنیم، می‌تونن با ما از طریق [email protected] تماس بگیرن.pic.twitter.com/OTTY7AyAH0

کسانی که در استارتاپی در حوزه‌ #آموزش از راه دور فعالیت می‌کنن، اگر مایل باشن تا ما در بسترهای اطلاع‌رسانیمون کسب‌وکارشون رو معرفی و تبلیغ کنیم، می‌تونن با ما از طریق [email protected] تماس بگیرن. pic.twitter.com/OTTY7AyAH0