به عنوان یه اپراتور دیجیتال، خدمتی جدید که همون پرداخت امن و آسونه رو از طریق برنامه آپ، تو ابراپلیکیشن #ایرانسل_من ارائه کردیم که نیازی به استفاده از رمز پویا برای پرداخت نداری. در ضمن تو ایرانسل‌من، می‌تونی ماشین بگیری غذا سفارش بدی و فیلم هم ببینی!pic.twitter.com/0ceqEYh4qn

به عنوان یه اپراتور دیجیتال، خدمتی جدید که همون پرداخت امن و آسونه رو از طریق برنامه آپ، تو ابراپلیکیشن #ایرانسل_من ارائه کردیم که نیازی به استفاده از رمز پویا برای پرداخت نداری. در ضمن تو ایرانسل‌من، می‌تونی ماشین بگیری غذا سفارش بدی و فیلم هم ببینی! pic.twitter.com/0ceqEYh4qn