امکان پرداخت بدون رمز دوم در «ایرانسل من» فراهم شد

            خرید شارژ و بسته اینترنت بدون نیاز به رمز دوم (ایستا و پویا) در اپلیکیشن ایرانسل من امکان پذیر شد.