ایرانسل خدمات «شارژ خودکار» را گسترش می‌دهد

            ایرانسل که در زمستان سال ۱۳۹۴ برای نخستین بار در ایران، خدمات "شارژ خودکار» را ارائه کرده بود، این خدمات را گسترش می‌دهد.