#آمیرزا یه #بازی واسه باهوشاست که دایره لغت بالایی دارن. تا ۱۵ فروردین ۹۹ هرچی بیشتر بازی کنی وامتیاز بگیری، شانس بیشتری داری تاجز ۳۵۰ آمیرزایی برتر باشی که #جایزه میگیرن!در ضمن جایزه نفراول ۴میلیون تومانه!اگه واسه رقابت آماده ای ازلینک زیر دانلودش کن. http://bit.ly/Amrztwt1 pic.twitter.com/TxgfxC4dWE

#آمیرزا یه #بازی واسه باهوشاست که دایره لغت بالایی دارن. تا ۱۵ فروردین ۹۹ هرچی بیشتر بازی کنی وامتیاز بگیری، شانس بیشتری داری تاجز ۳۵۰ آمیرزایی برتر باشی که #جایزه میگیرن!در ضمن جایزه نفراول ۴میلیون تومانه!اگه واسه رقابت آماده ای ازلینک زیر دانلودش کن.
http://bit.ly/Amrztwt1 pic.twitter.com/TxgfxC4dWE