برداشت مستقیم پیمان، یکی ازامکانات #ایرانسل_من هست که با مراجعه و ثبت‌نام، می‌تونین اگه تو یکی از بانک‌های توی تصویر حساب دارین، با تعیین کف و سقف برداشت به بانک اجازه بدین که برای پرداخت قبض سیمکارت دائمی یا شارژ مجدد سیمکارت اعتباری، برداشت انجام بده. https://cutt.ly/vtybwi2 pic.twitter.com/CkrASGjU5B

برداشت مستقیم پیمان، یکی ازامکانات #ایرانسل_من هست که با مراجعه و ثبت‌نام، می‌تونین اگه تو یکی از بانک‌های توی تصویر حساب دارین، با تعیین کف و سقف برداشت به بانک اجازه بدین که برای پرداخت قبض سیمکارت دائمی یا شارژ مجدد سیمکارت اعتباری، برداشت انجام بده. https://cutt.ly/vtybwi2 pic.twitter.com/CkrASGjU5B