روز پدرهای عزیز و مهربون به همه شما مبارک! کدوم یکی از تصویرها بیشتر از همه شما رو یاد پدرتون می‌اندازه؟pic.twitter.com/DxUOVvK3WU

روز پدرهای عزیز و مهربون به همه شما مبارک! کدوم یکی از تصویرها بیشتر از همه شما رو یاد پدرتون می‌اندازه؟ pic.twitter.com/DxUOVvK3WU