اگه حس بیماری داشتین به http://salamat.gov.ir  سر بزنین و بعد از غربالگری در صورت داشتن علائم، بهیارها باهاتون تماس می گیرن تمام بهیارهای ایرانسلی فعال در این سامانه، تماس رایگان دارن و شماره شون، به صورت 4030 برای مخاطب نمایش داده میشه. #کروناویروسpic.twitter.com/LroyZuvUvg

اگه حس بیماری داشتین به http://salamat.gov.ir سر بزنین و بعد از غربالگری در صورت داشتن علائم، بهیارها باهاتون تماس می گیرن تمام بهیارهای ایرانسلی فعال در این سامانه، تماس رایگان دارن و شماره شون، به صورت 4030 برای مخاطب نمایش داده میشه.
#کروناویروس pic.twitter.com/LroyZuvUvg