می‌دونین از قرنی که توش زندگی می کنیم چقدر باقی‌ مونده؟ برای شروع قرن بعدی آماده‌این؟pic.twitter.com/CnwHOzLLUR

می‌دونین از قرنی که توش زندگی می کنیم چقدر باقی‌ مونده؟ برای شروع قرن بعدی آماده‌این؟ pic.twitter.com/CnwHOzLLUR