در راستای مسؤولیت اجتماعی، ۸.۵ میلیارد ریال به مراکز درمانی و نهادهای پیشگیری و درمان کرونا در استان‌های مختلف کمک کردیم. پیش‌تر هم، دورکاری، ارائه محتوای رایگان، ارائه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت هدیه و… رو در همین راستا انجام دادیم. اطلاعات بیشتر: https://cutt.ly/ctj30Iq pic.twitter.com/FdHIQ0hWB8

در راستای مسؤولیت اجتماعی، ۸.۵ میلیارد ریال به مراکز درمانی و نهادهای پیشگیری و درمان کرونا در استان‌های مختلف کمک کردیم. پیش‌تر هم، دورکاری، ارائه محتوای رایگان، ارائه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت ثابت هدیه و… رو در همین راستا انجام دادیم. اطلاعات بیشتر: https://cutt.ly/ctj30Iq pic.twitter.com/FdHIQ0hWB8