شروع سال جدید، شروع آخرین سال قرنه! ما فکر می‌کنیم که تو این سال جدید بهترین زمانه که به قرن بعدی فکر کنیم و مفیدترین‌های این قرن رو همراهمون ببریم. یادتون باشه، یه اپراتور #دیجیتال با شعار “نبض زندگی دیجیتال‌” تو قرن بعدی بهترین انتخاب، برای همسفریه. #صدسال_نوpic.twitter.com/1JBcc2mYl8

شروع سال جدید، شروع آخرین سال قرنه! ما فکر می‌کنیم که تو این سال جدید بهترین زمانه که به قرن بعدی فکر کنیم و مفیدترین‌های این قرن رو همراهمون ببریم. یادتون باشه، یه اپراتور #دیجیتال با شعار “نبض زندگی دیجیتال‌” تو قرن بعدی بهترین انتخاب، برای همسفریه.
#صدسال_نو pic.twitter.com/1JBcc2mYl8