با شیوع #کرونا و به عنوان مسؤولیت اجتماعی، برای کسانی که قادر به پاسخگويي نيستن، سه پیام که بر «در خونه موندن مشترکان» برای مقابله با این ویروس تأکید داره رو با صدای #رامبدجوان، از امروز، رایگان فعال کردیم و تا پایان نوروز پخش میشه. اطلاعات بیشتر: http://bit.ly/3djriM pic.twitter.com/bbCWuLJyCp

با شیوع #کرونا و به عنوان مسؤولیت اجتماعی، برای کسانی که قادر به پاسخگويي نيستن، سه پیام که بر “در خونه موندن مشترکان» برای مقابله با این ویروس تأکید داره رو با صدای #رامبدجوان، از امروز، رایگان فعال کردیم و تا پایان نوروز پخش میشه.
اطلاعات بیشتر:
http://bit.ly/3djriM pic.twitter.com/bbCWuLJyCp