دوستان عزیز ایرانسلی! یه خبر خوب براتون داریم: مهلت استفاده از ۱۰۰ گیگابایت #اینترنت ثابت #رایگان تا ۷ فروردین تمدید شد.pic.twitter.com/FQtszr0Z54

دوستان عزیز ایرانسلی! یه خبر خوب براتون داریم: مهلت استفاده از ۱۰۰ گیگابایت #اینترنت ثابت #رایگان تا ۷ فروردین تمدید شد. pic.twitter.com/FQtszr0Z54