امسال، یکی ازجایزه‌های تکان شگفت‌انگیز، ۱۰۰ گیگابایت اینترنت برای صد نفره!از ۱ تا ۳ فروردین، توقسمت تکان شگفت‌انگیز #ایرانسل_من،‌ گوشیت رو تکون بده وبسته صد گیگابایتی یاکد تخفیف دانا،اطلس سخنگو،بیپ‌تیونز یامکتب‌خونه روبرنده شو. مهلت استفاده تا ۱۳ فروردین. http://cutt.ly/Er0OI4W pic.twitter.com/nU0w0cgQ5V

امسال، یکی ازجایزه‌های تکان شگفت‌انگیز، ۱۰۰ گیگابایت اینترنت برای صد نفره!از ۱ تا ۳ فروردین، توقسمت تکان شگفت‌انگیز #ایرانسل_من،‌ گوشیت رو تکون بده وبسته صد گیگابایتی یاکد تخفیف دانا،اطلس سخنگو،بیپ‌تیونز یامکتب‌خونه روبرنده شو. مهلت استفاده تا ۱۳ فروردین.
http://cutt.ly/Er0OI4W pic.twitter.com/nU0w0cgQ5V