بیاین که #عید نوروز رسیده و وقت عیدی گرفتن شده! از الان تا ۱۳ فروردین، اگه #1399* رو شماره‌گیری کنین، ۱گیگابایت #اینترنت بهتون عیدی می‌دیم!pic.twitter.com/W6BCJ96yjJ

بیاین که #عید نوروز رسیده و وقت عیدی گرفتن شده! از الان تا ۱۳ فروردین، اگه #1399* رو شماره‌گیری کنین، ۱گیگابایت #اینترنت بهتون عیدی می‌دیم! pic.twitter.com/W6BCJ96yjJ