در راستای حفظ سلامتی، شکستن زنجیره انتقال کرونا و رعایت توصیه پزشکان به ماندن در خانه، شناسه شبکه نمایش داده شده در گوشی های همراه بصورت موقت به «خانه بمانیم-ایرانسل» تغییر کرده. #در_خانه_میمانیم http://bit.ly/2whNma0 pic.twitter.com/Z6vnhbF4ng

در راستای حفظ سلامتی، شکستن زنجیره انتقال کرونا و رعایت توصیه پزشکان به ماندن در خانه، شناسه شبکه نمایش داده شده در گوشی های همراه بصورت موقت به “خانه بمانیم-ایرانسل» تغییر کرده.
#در_خانه_میمانیم
http://bit.ly/2whNma0 pic.twitter.com/Z6vnhbF4ng