نوروز امسال شاید دیجیتالی‌ترین نوروز این قرن باشه! خوبیش اینه که زندگی دیجیتالی این روزا نمیذاره الان که همش توخونه‌مون هستیم، زیاد بهمون سخت بگذره و همه تفریح و سرگرمی‌ها رو تو قالب دیجیتال میاره تو خونه و زندگیمون. ما تو هر شرایطی در تلاشیم، تا نبض زندگی دیجیتالتون پرتپش باشه.pic.twitter.com/7dYF8KMxQB

نوروز امسال شاید دیجیتالی‌ترین نوروز این قرن باشه! خوبیش اینه که زندگی دیجیتالی این روزا نمیذاره الان که همش توخونه‌مون هستیم، زیاد بهمون سخت بگذره و همه تفریح و سرگرمی‌ها رو تو قالب دیجیتال میاره تو خونه و زندگیمون. ما تو هر شرایطی در تلاشیم، تا نبض زندگی دیجیتالتون پرتپش باشه. pic.twitter.com/7dYF8KMxQB