یه شانس خوب برای مشترکان دائمی وجود داره و اون، شانس برنده شدن یکسال استفاده از خطشون بدون نیاز به پرداخت قبضه! یعنی یکسال قبض بی‌قبض! کاری که می‌تونین انجام بدین، اینه که قبضتون رو تا حداکثر روز دهم فروردین پرداخت کنین و بعد عدد ۱ رو به ۲۱۲۱ ارسال کنین.pic.twitter.com/uDhzJsjXIY

یه شانس خوب برای مشترکان دائمی وجود داره و اون، شانس برنده شدن یکسال استفاده از خطشون بدون نیاز به پرداخت قبضه! یعنی یکسال قبض بی‌قبض!
کاری که می‌تونین انجام بدین، اینه که قبضتون رو تا حداکثر روز دهم فروردین پرداخت کنین و بعد عدد ۱ رو به ۲۱۲۱ ارسال کنین. pic.twitter.com/uDhzJsjXIY