با وجود جاری شدن #سیل در جنوب استان #کرمان، وضعيت شبکه #ايرانسل پایداره و ما تلاش می‌کنیم تا ارتباطات شما هموطنان عزیز کرمانی، بدون مشکل برقرار باشه.pic.twitter.com/Sfm2sRwKPy

با وجود جاری شدن #سیل در جنوب استان #کرمان، وضعيت شبکه #ايرانسل پایداره و ما تلاش می‌کنیم تا ارتباطات شما هموطنان عزیز کرمانی، بدون مشکل برقرار باشه. pic.twitter.com/Sfm2sRwKPy