به شناسه شبکه تو تلفن همراهتون دقت کردین که به «خانه‌بمانیم-ایرانسل» تغییر کرده؟ اگه سلامتی خود و عزیزانتون براتون مهمه و دوست دارین زودتر #ویروس_کرونا رو با کمک هم شکست بدیم، لازمه توصیه‌های پزشکان رو جدی بگیریم و تو خونه بمونیم.pic.twitter.com/nXMh8lzbXl

به شناسه شبکه تو تلفن همراهتون دقت کردین که به “خانه‌بمانیم-ایرانسل» تغییر کرده؟ اگه سلامتی خود و عزیزانتون براتون مهمه و دوست دارین زودتر #ویروس_کرونا رو با کمک هم شکست بدیم، لازمه توصیه‌های پزشکان رو جدی بگیریم و تو خونه بمونیم. pic.twitter.com/nXMh8lzbXl