بياين تو اين ايام برای سلامتی خودمون و هموطنانمون #در_خانه_بمانيم و كارهامونو از طريق ابَراپليكيشن #ايرانسل_من انجام بديم. حتی ميتونين پرداخت هاتونو به راحتی و بدون سختی های رمز دوم پويا با كيف پول اينترنتی آپ و فقط با يک بار فعال كردنش انجام بدين.pic.twitter.com/6qJCpySmVW

بياين تو اين ايام برای سلامتی خودمون و هموطنانمون #در_خانه_بمانيم و كارهامونو از طريق ابَراپليكيشن #ايرانسل_من انجام بديم. حتی ميتونين پرداخت هاتونو به راحتی و بدون سختی های رمز دوم پويا با كيف پول اينترنتی آپ و فقط با يک بار فعال كردنش انجام بدين. pic.twitter.com/6qJCpySmVW