حالا که سال نو شده، ما هم واسه تغییر حال و هوای ایرانسلی‌ها یه تغییراتی تو ظاهر وبسایتمون ایجاد کردیم که امیدواریم شما هم دوستش داشته باشین. راستی ظاهر جدید وبسایتمون رو دیدین؟ http://Irancell.ir pic.twitter.com/0ewgQH29eS

حالا که سال نو شده، ما هم واسه تغییر حال و هوای ایرانسلی‌ها یه تغییراتی تو ظاهر وبسایتمون ایجاد کردیم که امیدواریم شما هم دوستش داشته باشین. راستی ظاهر جدید وبسایتمون رو دیدین؟
http://Irancell.ir pic.twitter.com/0ewgQH29eS