ایرانسلی‌های عزیز! برای دستیابی به اطلاعات موثق، فقط به وبسایت یا حساب‌های رسمی ما در اینستاگرام، توئیتر، لینکدین و گپ اعتماد کنین. ما هر اقدامی برای ارائه بسته‌های هدیه، که از طریق حساب‌های رسمی ما اعلام نشده باشه رو از طریق نهادهای ذی‌صلاح پیگیری خواهیم کرد.pic.twitter.com/OQENsGH9tR

ایرانسلی‌های عزیز! برای دستیابی به اطلاعات موثق، فقط به وبسایت یا حساب‌های رسمی ما در اینستاگرام، توئیتر، لینکدین و گپ اعتماد کنین.
ما هر اقدامی برای ارائه بسته‌های هدیه، که از طریق حساب‌های رسمی ما اعلام نشده باشه رو از طریق نهادهای ذی‌صلاح پیگیری خواهیم کرد. pic.twitter.com/OQENsGH9tR