سالهاست داریم روی کره زمین زندگی می‌‌کنیم. بیاین از هشت و نیم امشب تا نه ونیم شب، یک ساعت رو با خاموشی همه وسایل الکتریکی به خواب زمین اختصاص بدیم،‌ برای جلوگیری از گرمایش بیش از حدش. تو ذهنمون لالایی یه خواب راحت برای زمین و ساکنانش بخونیم.pic.twitter.com/pBGfXl1ild

سالهاست داریم روی کره زمین زندگی می‌‌کنیم. بیاین از هشت و نیم امشب تا نه ونیم شب، یک ساعت رو با خاموشی همه وسایل الکتریکی به خواب زمین اختصاص بدیم،‌ برای جلوگیری از گرمایش بیش از حدش. تو ذهنمون لالایی یه خواب راحت برای زمین و ساکنانش بخونیم. pic.twitter.com/pBGfXl1ild