ایرانسلی‌های عزیز! ما برای حفظ پایداری شبکه در این روزها، سخت مشغول کاریم تا شما عزیزان بتونین تو خونه به اينترنت دسترسی داشته باشين و ارتباطات از راه دورتون برقرار باشه و با حضور حداقلی در سطح جامعه به متوقف کردن گسترش بیماری #کرونا و حفظ سلامتی خود و عزیزانتون کمک کنین.pic.twitter.com/f1nCOyVrCl

ایرانسلی‌های عزیز! ما برای حفظ پایداری شبکه در این روزها، سخت مشغول کاریم تا شما عزیزان بتونین تو خونه به اينترنت دسترسی داشته باشين و ارتباطات از راه دورتون برقرار باشه و با حضور حداقلی در سطح جامعه به متوقف کردن گسترش بیماری #کرونا و حفظ سلامتی خود و عزیزانتون کمک کنین. pic.twitter.com/f1nCOyVrCl