بیایید امسال در روز طبیعت، بیشتر از قبل به حفاظت از محیط زیست اهمیت بدهیم و با انجام کاری ساده مثل لغو قبض کاغذی، به وظیفه خود در برابر زمین، آیندگان و فرزندانمان عمل کنیم. #ایرانسل #irancell #travel #healthcarepic.twitter.com/zlUldckfyA

بیایید امسال در روز طبیعت، بیشتر از قبل به حفاظت از محیط زیست اهمیت بدهیم و با انجام کاری ساده مثل لغو قبض کاغذی، به وظیفه خود در برابر زمین، آیندگان و فرزندانمان عمل کنیم.
#ایرانسل
#irancell #travel #healthcare pic.twitter.com/zlUldckfyA