ما فکر می‌کنیم برای احساس جوانی، هیچ‌وقت دیر نیست و تو هر سن و سالی، میشه جوان و شاداب بود. #روز‌‌_جوان رو به تمام کسانی که حس جوانی دارن تبریک می‌گیم.pic.twitter.com/hmFkmTuCXZ

ما فکر می‌کنیم برای احساس جوانی، هیچ‌وقت دیر نیست و تو هر سن و سالی، میشه جوان و شاداب بود. #روز‌‌_جوان رو به تمام کسانی که حس جوانی دارن تبریک می‌گیم. pic.twitter.com/hmFkmTuCXZ