امروز در نشستی که دکتر عباسی آرند مدیرعامل #ایرانسل با #وزیر_ارتباطات داشت، از پیگیری و اهتمام ایشون به کمک برای رفع موانع خدمات‌رسانی به مشترکان تلفن همراه، قدردانی کرد. ادامه خبر: https://irancell.ir/b/12790/ 

امروز در نشستی که دکتر عباسی آرند مدیرعامل #ایرانسل با #وزیر_ارتباطات داشت، از پیگیری و اهتمام ایشون به کمک برای رفع موانع خدمات‌رسانی به مشترکان تلفن همراه، قدردانی کرد.
ادامه خبر:
https://irancell.ir/b/12790/