تنگنای شدید فرکانسی، از موانع اصلی توسعه شبکه موبایل بوده و الان که مصرف دیتا به علت کرونا بالا رفته، تبدیل به معضل شده. در صورت تحقق تلاش وزارت ارتباطات برای تخصیص فرکانس‌ باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، در مدت ۳هفته اثراتش برای مشترکان قابل لمس میشه. ادامه خبر: https://irancell.ir/b/12906/ pic.twitter.com/MzVELbDwe3

تنگنای شدید فرکانسی، از موانع اصلی توسعه شبکه موبایل بوده و الان که مصرف دیتا به علت کرونا بالا رفته، تبدیل به معضل شده. در صورت تحقق تلاش وزارت ارتباطات برای تخصیص فرکانس‌ باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰، در مدت ۳هفته اثراتش برای مشترکان قابل لمس میشه.
ادامه خبر: https://irancell.ir/b/12906/ pic.twitter.com/MzVELbDwe3