انتظار رشد بذری که خودمون می‌کاریم واقعا شیرینه‌! مخصوصا اگه گل از گلش بشکفه و ببینیم که قراره یه جایزه ۳۰ میلیون تومانی برداشت کنیم‌! تا #جشنواره بهار پابرجاست، بذرهاتون رو بکارین، اونم با خرید #سیمکارت‌‌_اعتباری یا #سیمکارت‌‌_دائمی و خرید بسته‌های مکالمه و #اینترنت!pic.twitter.com/OAiQ5DqJEt

انتظار رشد بذری که خودمون می‌کاریم واقعا شیرینه‌! مخصوصا اگه گل از گلش بشکفه و ببینیم که قراره یه جایزه ۳۰ میلیون تومانی برداشت کنیم‌! تا #جشنواره بهار پابرجاست، بذرهاتون رو بکارین، اونم با خرید #سیمکارت‌‌_اعتباری یا #سیمکارت‌‌_دائمی و خرید بسته‌های مکالمه و #اینترنت! pic.twitter.com/OAiQ5DqJEt