تو شرایط ویژه این روزها، ما در تلاشیم، تا مثل قبل کنارتون باشیم و با وجود #دورکاری، شما تغییری در ارائه خدمات احساس نکنین. همچنان ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات و نیازهای شما هستیم تا به سادگی و طبق روال گذشته، بتونین جواب سوالاتتون رو از ما بگیرین و از خدمات ما استفاده کنین.pic.twitter.com/8JIUgApyYY

تو شرایط ویژه این روزها، ما در تلاشیم، تا مثل قبل کنارتون باشیم و با وجود #دورکاری، شما تغییری در ارائه خدمات احساس نکنین. همچنان ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات و نیازهای شما هستیم تا به سادگی و طبق روال گذشته، بتونین جواب سوالاتتون رو از ما بگیرین و از خدمات ما استفاده کنین. pic.twitter.com/8JIUgApyYY