یه خبر خوب برای سرپرستان خانوار متقاضی وام یک میلیون تومانی که سیمکارتی به نام خود ندارن، اینه که نیازی نیست نگران باشن و با مراجعه به #ایرانسل می‌تونن #سیمکارت رایگان دریافت کنن. اطلاعات بیشتر: https://irancell.ir/b/12935/ pic.twitter.com/tcuiYaOMg2

یه خبر خوب برای سرپرستان خانوار متقاضی وام یک میلیون تومانی که سیمکارتی به نام خود ندارن،
اینه که نیازی نیست نگران باشن و با مراجعه به #ایرانسل می‌تونن #سیمکارت رایگان دریافت کنن.
اطلاعات بیشتر: https://irancell.ir/b/12935/ pic.twitter.com/tcuiYaOMg2