تو شرایط بحرانی، گرفتن تصمیم‌های درستی که نتایج مناسب داشته باشن اهمیت زیادی داره، تصمیم به انجام #دورکاری حداکثری در شرکت‌ها پس از شیوع #کرونا یکی از همین تصمیم‌‌ها بود که ما هم در #ایرانسل، شاهد نتایج مثبتش بودیم.pic.twitter.com/MDoxtyTd0R

تو شرایط بحرانی، گرفتن تصمیم‌های درستی که نتایج مناسب داشته باشن اهمیت زیادی داره، تصمیم به انجام #دورکاری حداکثری در شرکت‌ها پس از شیوع #کرونا یکی از همین تصمیم‌‌ها بود که ما هم در #ایرانسل، شاهد نتایج مثبتش بودیم. pic.twitter.com/MDoxtyTd0R